ĐẦU TƯ TIỀN TỆ MÃ
HOÁ MỘT CÁCH
DỄ DÀNG

HỖ TRỢ AN CỘNG ĐỒNG INNOVATIVE VÀ TIẾN BỘ, CHÚNG TÔI CẦN DEDICATED NGƯỜI KHUYẾT AMBITION ĐỂ THÀNH CÔNG.

C ore để kinh doanh của chúng tôi là những người của chúng tôi, và các giá trị của chúng tôi được xây dựng dựa trên cách chúng ta tiếp cận công việc của chúng tôi - với niềm tự hào, niềm đam mê và hiệu suất. Đây là một thời gian thú vị cho nhân viên, khách hàng của chúng tôi và tất cả mọi người làm việc với chúng tôi. Chúng tôi muốn mọi người chia sẻ các giá trị của chúng tôi để tham gia nhóm của chúng tôi và làm việc với chúng tôi để xây dựng một tương lai vững chắc hơn cho người lao động, nhà đầu tư và cộng đồng của chúng tôi. Vui lòng gửi Curriculum Vitae của bạn đến bộ phận nguồn nhân lực của chúng tôi tại [email protected]

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC


01. Senior Programmer -

Available_ Tháng 1 Nnăm 2017 Intake


02. Senior Software Engineer -

Không Có Sẵn


02. UX Designer -

Không Có Sẵn