ĐẦU TƯ TIỀN TỆ MÃ
HOÁ MỘT CÁCH
DỄ DÀNG

Một cộng đồng lớn làm việc với nhau để tạ nên một nền
tảng đầu tư tiền tệ mã hoá ổn định.

THẬT SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẦU TƯ. THU ĐƯỢC LỢI NHUẬN VỮNG CHẮC VÀ LÀM NÊN SỰ KHÁC BIỆT.

6 tháng8%10%

Thu nhập hàng tháng

12 tháng11%13%

Thu nhập hàng tháng

Thu nhập20%

Tiền thưởng người bảo hộ

1,000 - 100,00010%

Tiền thưởng mạng lưới

MẠNG LIÊN DOANH TRACTO LÀ HOÀN HẢO NỀN TẢNG CHO QUẢN LÝ QUỸ VÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP. TẠI SAO?

Đ ể tạo thuận lợi cho sự hiểu biết về các chiến lược đầu tư đề xuất, công ty cung cấp các tùy chọn tốt nhất và dễ hiểu cho sự sắp xếp các quỹ tùy thuộc vào mục tiêu của bạn và khối lượng đầu tư của bạn. Đây là một đề xuất kinh doanh rất đơn giản cho tất cả mọi người và chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ sự thành công phát triển của đồng Tracto cùng với tất cả mọi người trong một cộng đồng làm việc cùng nhau để tạo ra một nền tảng đầu tư cryptocurrency ổn định.

MONG MUỐN KIẾM THÊM THU NHẬP?
BẮT ĐẦU NHẬN ĐẾN 20% TỪ NGƯỜI
BẢO LÃNH CỦA BẠN.
HÃY THAM GIA NGAY!


TRACTO VENTURE NETWORK
CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

MÁY CHỦ MÃ HÓA OFFLINE, HẠN CHẾ & GIÁM SÁT TIẾP CẬN HẦM AN TOÀN


Tài sản được lưu trữ trong ở những máy chủ offline, bảo mật và được mã hoá không bao giờ kết nối với internet. Để duy trì kiểm soát truy cập chặt chẽ, các máy chủ TVN ngồi phía sau được gia cố bức tường bê tông, một cánh cửa thép chống nổ và một cái lồng chặn sóng Faraday.

CƠ SỞ MÁY CHỦ QUẢN RẤT BẢO ĐẢM & HẦM AN TOÀN 48 GIỜ


Hầm an toàn TVN được đặt trong thiết lập bảo mật cao, bao gồm cả sâu bên trong một boongke quân sự của Thụy Sĩ đã ngừng hoạt động. Một khi bạn đã sẵn sàng để lấy tiền của bạn từ két, chúng ta bắt đầu một quá trình bảo mật tiên tiến và các bước để có được quỹ mà bạn yêu cầu sẽ được chuyển từ két của bạn đến ví của bạn trong vòng 48 giờ.