ĐẦU TƯ TIỀN TỆ MÃ
HOÁ MỘT CÁCH
DỄ DÀNGCHÚNG TÔI LÀM TỐT NHẤT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỘT SỰ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG CHO KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI.

T racto Venture Network (TVN) là một quỹ đầu tư Úc và là nền tảng cho các nhà quản lý quỹ và các nhà đầu tư chuyên nghiệp, những người muốn tiếp xúc với sự tăng trưởng của tiền tệ mã hoá gọi là Tracto Coin và Công nghệ Blockchain của nó.

Chúng tôi đang cung cấp các đặc quyền cho các thành viên tham gia Stake Pool của chúng tôi bằng cách cung cấp lợi nhuận hàng tháng. Chúng tôi sử dụng quỹ để hoạt động các cơ sở khai thác và các khoản thu nhập từ khai thác được chia sẻ với các thành viên của chúng tôi. Đây là một đề xuất kinh doanh rất đơn giản cho tất cả mọi người và chúng tôi hy vọng chia sẻ sự thành công phát triển của Tracto Coin cùng với tất cả mọi người.

TVN được thành lập bởi Noel Peter Frith, một doanh nhân Fintech và là nhà đầu tư. Frith đã tham gia vào thế giới tiền tệ mã hoá từ năm 2010, nơi tiền tệ mã hoá ở giai đoạn phôi thai. Kể từ đó, ông đã đầu tư vào tiền tệ mã hoá, khai thác mỏ và blockchain. Bây giờ anh đang tung ra nền tảng của riêng mình, nơi mọi người có thể được hưởng lợi từ ngành công nghiệp khai thác mỏ tiền tệ mã hoá mà không cần phải gặp khó khăn vào sự phức tạp của thế giới khai thác tiền tệ mã hoá.

CÔNG TY CUNG CẤP NHỮNG SẢN PHẨM ĐẦU TƯ KHÔNG RỦI RO ĐẾN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TOÀN CẦU, VÀ ĐÓ LÀ ĐIẾM NHẤN CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

Chúng tôi tự hào về mối quan hệ lâu dài, chúng tôi xây dựng với các nhà phát triển ưa thích, người mà chúng tôi cung cấp cam kết tài chính mạnh mẽ và hỗ trợ tiếp thị ở nước ngoài để đổi lấy quyền truy cập ưu tiên cho các cơ hội đầu tư bất động sản toàn cầu tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.